favico

Sajt Tonda team savetodavnog centra namenjen je svim zainteresovanim licima koja se bave ili planiraju da se bave uzgojem Lešnika.  Autori sajta objavljuju informacije na osnovu ličnog iskustva, informacija od strane domaćih I stranih naučnih institucija, uz njihovo prethodno odobrenje I predstavljaju vlasništvo autora. Cilj sajta tonda team savetodvnog centra je da u velikoj meri pomogne individualnim proizvodjačima u tehološkom procesu proizvodnje lešnika davanjem saveta I preporuka.

Sajt poseduje otvoreni deo, koji svi neregistrovani korisnici mogu nesmetano da prate I drugi deo koji je usko stručan I namenjen je registrovanim korisnicima I sadrži informacije o parcelama, proizvodjačima, iskustvima I preporukama proizvodjača Lešnika.

favico

Nakon registracije korisnika, unose se podaci o parceli, površini, godini starosti zasada, agrotehničkim merama, bolestima I štetočinama.

Podaci se unose kartografski što pruža brzu I laku pretragu po zadatim kriterijumima.

Tonda team savetodavni centar takodje u svom delokrugu delovanja sa svojim timom pruža mogućnost usko specijalizovanih saveta I preporuka iz oblasti gajenja Lešnika.

Cenovne relacije formiraju se u zavisnosti od veličine zasada I paketa usluga za koji se korisnik odluči.