favico

Lešnik, šumski korov ili poljoprivredna kultura? Saditi, sejati? Brati ili skupljati?

Tonda team savetodavni centar je usko specijalivao preduzeće za stručne savete iz oblasti uzgoja, skladištenja I prerade lešnika.

Pravilna tehnologija I primena odgovarajućih agrotehničkih mera je siguran ključ uspeha u uzgoju Lešnika. Čak I minimalne greške u startu ili tokom perioda uzgoja odražavaju se na porastu biljke, njenu kondiciju I svakako na visinu prinosa.

Klimatski činioci jednim delom mogu uticati na prinos ali njihovo delovanje je moguće ublažiti redovnom I pravilnom agrotehnikom, rezidbom.

favico

Dugogodišnje iskustvo u gajenju lešnika, saradnja sa naučnim institucijama u zemlji I inostranstvu, mobilan tim, brza I efikasna reakcija na sve izazove je siguran ključ uspeha za vaš zasad Lešnika.

Počnite od samog starta profesinalno, iskoristite mogućnost da angažujete stručne timove:

  • Geometara(plan sadnje, obeležavanje redova, parcele)…. link
  • Obrada zemljišta pre sadnje (podrivanje, kopanje rupa za sadnju)…. link
  • Sadnje…. link
  • Orezivanja…. Link
  • Tim za analize…. Link

Tonda team savetodavni centar.