favico

Početak, od ideje do realizacije, počinje se planovima, skicama.

Ako imate parcelu na kojoj bi zasnovali plantažu Lešnika, Tonda team savetodavni centar  Vam nudi izradu biznis plana (link), harmonogram pripreme zemljišta i sadnje  sve pod budnim okom Tonda teama savetodavnog centra.( link)

Ne dozvolite da greške u samom planiranju budu prepreka za postizanje optimalnih prinosa i zarade.

favico

Pitanja tipa, koliko vode treba lešniku, čime prihraniti, koja je bolest, štetočina, su samo neka  pitanja na koje Tonda team savetodavni centar ima odogovore.

Praćenje nivoa padavina, vlage u oraničnom sloju tla, sadržaj hranljivih materija u zemljištu, listu, analiza vode za navodnjavanje, identifikacija bolesti i štetočina u vašem zasadu omogućiće Vam Tonda team savetodavni centar.